timmeren
loodgieten
rietdekken
hooien
snoeien
ploegen
graven
zaaien
breken
zagen
knijpen
trekken
tandartsen
chirurgen
schipperen
navigeren
taxichauffeuren
metselen
betonvlechten
lassen
installeren
icteen
buigen

aldea buurtschap bouwen draagt bij aan bèta talent van Oost, voorheen de stadsdelen Oost, Watergraafsmeer en Zeeburg. In 2008 startte een gesprek over een structurele aanpak in stadsdeel Zeeburg gebruik makend van het karakter en de ruimtelijke verschillen van het stadsdeel Zeeburg, met de kinderen op de basisscholen als buurtschapbouwers. Vandaar de duik in de historie.

Zeeburg ligt aan het IJmeer; het is een Amsterdams ‘IJsselmeerdorp’ met kanalen, bruggen, terrassen aan het water, een eigen strand, havens en een eigen ruigtevegetatie. Zeeburg bestaat uit drie zeer verschillende wijken. Je vindt er de oude Zuiderzeedijk (thans de Diemerzeedijk), daterend uit de 13-de eeuw, die vroeger bescherming bood tegen het water van de Zuiderzee. Op deze Amsterdamse Diemerzeedijk lag ooit de smerigste vuilnisbelt van Nederland. Deze lag naast het IJmeer dat een internationaal beschermd vogelgebied is. Hier verrijst de nieuwe wijk op water: IJburg. Eind vorige eeuw ontstond het Oostelijk Havengebied in de oude zeehaven van Amsterdam. Een flink deel  van het architectonische talent in Nederland, aangevuld met gerenommeerde buitenlandse architecten, werd gemobiliseerd om hier een 'waterfront' te bouwen. De Indische Buurt ten slotte, dateert uit de vroege 20e eeuw en ontleent zijn naam aan het feit dat de straten zijn vernoemd naar de eilanden in de vroegere kolonie Nederlands Indië. De Indische buurt is het oudste en het armste gedeelte van het stadsdeel en er worden naar schatting 100 talen gesproken. De Indische Buurt is een van de wijken die door minister Ella Vogelaar tot ‘krachtwijk’ is benoemd (meer sociaal demografische kenmerken specifiek voor jeugd van de 3 wijken: schoolprestaties, uitval, doorstroom naar vervolgonderwijs….)

Wat is het probleem: Veel kinderen in Zeeburg doen niet mee aan de citotoets (onderbouwen); de uitstroom naar vmbo is groot (onderbouwen). Daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Echter, de instroom in het vmbo is vooral bij de administratieve beroepen.  Dat geeft gericht arbeidsmarktperspectief voor deze kinderen. Op de arbeidsmarkt is een grote vraag naar bètatalent en mensen met een technische achtergrond. De prestatiedrang van ouders van allochtone kinderen is groot; zij willen dat hun kind een goede opleiding krijgt.

Vraag
Hoe kunnen we kinderen in Zeeburg ondersteunen in hun talentontwikkeling, de deelname aan de citotoets verhogen, en bijdragen aan toekomstig bètatalent op de arbeidsmarkt?
Wat we beschrijven voor Zeeburg in 2009 geldt voor Oost in het algemeen, waarbij specifiek en lokaal per school de verschillen de aanknopingspunten zijn voor ontwikkeling en vernieuwing in de buurt en school.

Antwoord  
De brede school is een ankerpunt zijn voor bredere talentontwikkeling van kinderen. Buurtschapbouwen is een vernieuwende aanpak, en draagt bij aan bètavaardigheden en inzicht van kinderen in Zeeburg: verbeeldingskracht, ruimtelijke vaardigheden en inzicht, rekenen, taal, vakkennis en sociale weerbaarheid en inleving.

opgetekend door Anke van Beckhoven programmeur Civic Zeeburg, in gesprek met Guido Keizer nav beta platform voor Zeeburg. 2009/wijziging actualiteit stadsdeel Oost 2011 (GK)

knikken
draaien
zwemmen
samenwerken
bouwvakken
architecturen
ontwerpen
boeren
bankwerken
samenwerken
graferen
kunsten
maken
handelen
tussenbeidenkomen
menszijn.....